Poučno

Iblisovi odgovori

Vehb b. Muhebbih, radijallahu anhu, prenosi: Milostivi Allah je naredio Iblisu: -Idi mom Poslaniku i reci da ćeš istinito odgovarati na sve što te bude pitao! Nakon ovoga prokleti šejtan dodje kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U ruci je držao jedan štap gvozdenog vrha, a on sam bio je u liku starca…

Milost svjetovima, Dženab-i Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: -Ko si ti ? Starac odvratnog lica odgovori: -Ja sam Iblis! -Zašto si došao? -Poslao me je tvoj Gospodar. Naredio mi je da ti ispravno odgvorim na sve ono što me pitaš… Nije vidjeno da je šejtan posijao ikakvo zrno dobra, ali, kako god bilo, ovog puta ćeš na svako pitanje odgovoriti istinito. Tako mu je bilo naredjeno… Prvak univerzuma, s.a.v.s., upita: -O,prokletniče, koliko imaš neprijatelja u mom ummetu? Šejtan izbroja jednog po jednog i bez ustručavanja reče: -Petnaest! Allahov časni Poslanik, s.a.v.s., se zainteresova: -Reci, ko su oni? Iblis naredja: -Prvi si ti, o Allahov Poslaniče! Imao je snage da, naspram Dženab-i Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem, naspram uzroka stvaranju svjetova, kaže nešto ovako!… Da, ali taj prokletnik je iskonski neprijatelj Ademovim sinovima! Nastavio je: -Zatim, pravedan vladar, dakle pravedni vodja države, skroman bogataš, trgovac koji istinu govori, učenjak koji se mnogo boji Allaha, vjrenik koji savjetuje, musliman koji posjeduje merhametli srce, pokajnik koji ustrajava na svom pokajanju, osoba koja se čuva harama, vjrenik koji se lijepo ophodi prema ljudima, vjernik koji je od koristi ljudima, hafiz koji uvijek uči Kur’an i ophodi se po njemu, osoba koja u noći ustaje i klanja namaz dok ostali insani spavaju… Eto, to su moji neprijatelji unutar tvoga ummeta! Dženab-i Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, opet upita: -Ko su ti prijatelji i pomagači iz mog ummeta? Šejtan kaza ovako: -Ima ih deset grupa, Allahov Poslaniče! -A ko su oni ? -Okrutan vladar, oholi bogataš, lažljivi trgovac, pijanica, žene koje pjevaju pjesme, osoba koja čini zinaluk, oni koji jedu imetak jetima, oni koji napuste namaz ili oni koji su nemarni prema namazu, oni koji ne daju zekat ili oni koji sprečavaju njegovo davanje, i još oni ?ija je žudnja dugoro?na… Eto, ovo su moji prijatelji iz tvog ummeta!