Hutbe

Mjesec Šaban

Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša'ban u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu'azam, veličanstveni mjesec zato što je u njemu noć oprosta, Lejletul-berat.
Mjesec ša'ban je jedan od najodabranijih mjeseci – mjesec svakog dobra i bereketa. Od Usame ibn Zejda se prenosi da je rekao: Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, nisam vidio da postiš ijedan drugi mjesec kao što postiš mjesec ša'ban.’ Pa reče Poslanik s.a.v.s.: ‘To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili. On je između mjeseca redžeba i mjeseca ramazana. To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim.” (Nesai i Ahmed).
Znaći, mjesec ša'ban dolazi prije najodabranijeg mjeseca ramazana. U njemu treba da se pripremamo za ramazan tako što ćemo postiti veći broj njegovih dana, a u noći klanjati nafilu. Aiša r.a. kaže: „Nisam vidjela Poslanika da je upotpunio mjesec dana posta osim ramazan, a nisam ga vidjela da je više postio u mjesecu od ša'bana.” (Buhari, Muslim Tirmizi, Nesāi)
Allahov Poslanik Muhammed a.s. je na početku mjeseca redžeba i ša'bana učio i nama preporučio učiti slijedeću dovu: “Allahumme barik lena firedžebe ve ša'abane ve belligna ramadane” – “Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan.” (Taberani)
Ovo su sve razlozi više da u ovoj hutbi govorimo o Mjesecu Ša'banu, lejle-l-beratu i promjeni kible. Znači, o događajima u mjesecu ša'banu ka što je i post mjeseca ramazana učinjen obaveznim druge godine po Hidžri, 25. šabana.
Poslanik Muhammed a.s., reče: „To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili…”. Uistinu, brojne su blagodati ovoga mjeseca. Kada bismo ih brojali, ne bismo ih mogli prebrojati. Allahova Milost je neizmjerna. Dio te Božanske milosti je i u ovom . mjesecu. Tim više, što je ovaj mjesec ispred najodabranijeg mjeseca ramazana i njegove prve desetine koja je označena kao rahmet – milost Allahova. Blagodati ovog mjeseca, kao i drugog vremena ljudi zanemaruju, posebnu danas, u ovom vremenu trke za dunjalukom, brojnim stresovima, kako kažu neki, ‘brzo se živi’. Današnji čovjek nema vremena, sve više zaboravlja, pa i na krupne stvari – blagodati. „To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim.” – Razumije se da je ovim riječima Poslanika, a.s., naglašen post kao ibadetska odlika ovoga mjeseca, osnova, put približavanja Allahovoj milosti. Neki bi to razumjeli, da ‘s obrazom’ dostavim svoja djela Gospodaru svih svjetova. Zato je Poslanik a.s., učio ovu čuvenu dovu: “Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan.”. Vidite naš dragi Poslanik Muhammed a.s. kaže; ‘blagoslovi nas i daj nam’, a ne kaže blagoslovi mene, daj meni, on nas nikada ne zaboravlja, a mi, zaboravljamo li mi njega, zaboravljamo li blagodati Gospodaru svih svjetova?

Lejletu-l-berat
U ovom mjesecu susrećemo jednu blagoslovljena noć. Riječ je o noći oprosta, lejletu-l- berat.
Prema sunnetu Muhammeda, alejhisselam, dan nakon ove noći provodi se u postu, a sama noć u povećanome ibadetu. Ibn Madždže bilježi Vjerovjesnikovu, alejhisselam, izreku: “Kada nastupi petnaesta noć šabana, bdijete u njoj, a dan koji slijedi postite.”
Noć oprosta jeste i podsjetnik na sigurno dolazeću smrt. Stoga, ona je i vid duhovne pripreme za nju. “U petnaestoj noći šabana uzvišeni Allah naredi meleku smrti usmrćivanje svih onih bića koja u toj godini treba da umru.”
Misli o smrti trebaju biti usmjeravane s dva elementa: spoznajom da se sigurno izbjeći ne može, budući je svakome živome biću smrt propisana: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ “Svaka duša smrt će okusiti…” (Ali ‘Imran,185.); te spoznajom neupitnosti žurbe ka Božijemu oprostu, jer sve što treba doći – blizu je: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga…” (Ali ‘Imran,133.)
O ova dva elementa slušamo u Poslanikovoj, alejhisselam, hutbi (zabilježenoj u zbirci Ebu Davuda), a prenesenoj od Zuhrija: „Sve što će doći blizu je. Ono što treba doći nije daleko. Allah neće ništa požuriti zato što to neko požuruje, niti će nešto usporiti zato što to neko usporava. Sve se odvija onako kako to Allah hoće, a ne onako kako to ljudi žele. Allah hoće jedno, a ljudi drugo, a biva onako kako to Allah hoće, makar se to ljudima i ne svidjelo.Ono što Allah približi niko ne može udaljiti, a ono što On udalji niko ne može približiti. Ništa se ne događa bez Allahova dopuštenja.”1
Promjena kible
Promjena kible muslimana bila je viliki događaj kako za Poslanika i njegovu misiju tako i za historiju islama i muslimana. Ovaj veliki događaj promjene kible se desio, po volji i odredbi Allaha dž.š., u mjesecu ša'banu, druge godine po hidžri. Muhamed Husejn Hejkel u svom djelu: “Život Muhammeda a.s.” (The life of Muhammad) kaže: Tada, sedamnaest mjeseci nakon iseljenja iz Meke, Allah je naredio da se u namazu okreće prema Svetoj džamiji, kući Ibrahima i Ismaila u Meki. Tada je objavljen ajet: “Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova – a Allah motri na ono što oni rade.” (El-Beqare, 144)
Jevreji su pokušali još jednom postaviti zamku. Otišli su Poslaniku govoreći da će oni svi prihvatiti islam ako se vrati Jerusalimu, ranijem pravcu okretanja u namazu. U vezi s ovim, Allah dž.š. je objavio sljedeće ajete: “Neki ljudi kratke pameti reći će: “Šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.” – “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok. I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na Pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše. – A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv.” (El-Beqare, 143)2
Hfz Ibn Kesir u svom Tefsiru tumači: Pod riječju “maloumnici, ljudi kratke pameti” misli se na idolopoklonike Arape, te židovske svećenike i licemjere, odnosno sve njih, jer ajet ima općenito značenje.
Kada se ovo desilo, neki idolopoklonici, licemjeri, te Sljedbenici Knjige došli su u sumnju i ostali zbunjeni napustivši Pravi put, govoreći: “Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?”, tj. šta je ovima, pa se jednom okreću prema Svetom hramu, a drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Uzvišeni je objavio: “Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad!”, tj. Njemu pripada sve, “pa, kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice.”(2:115)
Imam Ahmed donosi predanje od Aiše, r.a., da je ona rekla: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je misleći na pripadnike Knjige: “Ni na čemu nam oni ne zavide kao na petku na koji nas je Allah uputio, a koji su oni izgubili, na kibli na koju nas je Allah uputio, a koju su oni izgubili, te na riječima koje mi izgovaramo za imamom: ‘Amin!”3
Na kraju: Noć Berat je petnaestog ša'bana, što ove godine u gregorijanskom kalendaru odgovara datumu 19. juna, petak. Tu noć treba da što više ibadetimo. Slijedeći dan, tj. 20. juna, subota; bilo bi poželjno da postimo, jer je tako radio i Poslanik, s.a.v.s.
Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemočnemo, Ti nas ojačaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeći! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas poući! Kada nam oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas učini imučnima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje će primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vračamo! Gospodaru, podari nam blagoslov u mjesecu Ša'banu i daj nam da dočekamo Ramazan. Amin!