Džematske aktivnosti

Povodom mubarek noći Miradža

Povodom mubarek noći Miradža

Hvala Allahu džellešanuhu na svim blagodatima kojima nas je obasuo i Njemu hvala pripada u svakom stanju pa i ovome koje je zadesilo cijeli dunjaluk i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i našega uzora u svakom pogledu.

Ako smo spriječeni ići u džamiju onda učinimo naše kuće džamijama i mjestima gdje ćemo večeras još iskrenije pasti na sedždu Allahu džellešanuhu i zamoliti Ga da nam se smiluje i olakša ovo stanje u kojem se nalazimo.

Pred nama je noć u kojoj je Muhammed alejhiselam doživio najveću radost i olakšanje nakon duge izolacije i bojkota od idolopoklonika.

Pred nama je noć u kojoj je naš poslanik Muhammed alejhiselam bio nagrađen sa namazom, kao stalnom utjehom i izvorom snage u svim situacijama.

„Namaz je miradž vjernika.“- rekao je Muhammed alejhiselam. Šta to znači?.

Miradž je uzdizanje poslanika od svakodnevnih poteškoća i nevolja dunjalučkih u drugi svijet gdje vladaju druga pravila, gdje ljudi nemaju upliva niti moći miješanja, svijet koji je uvod u ahiretska stanja beskrajnih blagodati koje Allah obećava onima koji vjeruju i rade dobra djela.

U slijedeću srijedu  26. redžeba 1442. god. po H./10. marta 2021. godine, sa akšam-namazom, nastupa mubarek noć Lejletu-l-Miradž.

Lejletul-Mi'radž je noć o kojoj govore i Kur'an i Hadis, a pod ovom odrednicom podrazumijevaju se Isra (ponoćno putovanje od Mekke do Kudsa u Jerusalemu) i Mi'radž (uzdignuće Božijeg poslanika do Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

Ovaj događaj se zbio u jednom od najtežih perioda Muhammedovog, a.s., poslanstva, neposredno nakon senetul-huzna (godine tuge) u kojoj je Poslanik izgubio dva najveća oslonca, pomagača i zaštitnika među ljudima, h. Hatidžu i Ebu Taliba. Poslije tog gubitka, Poslanik je išao u Taif da tamošnje stanovnike pozove u islam, ali umjesto pristanka protjerali su ga kamenicama i pogrdama. U tim trenucima Poslanik je tražio zaštitu od Najvećeg Zaštitnika i Allah, dž.š., ga je obradovao Israom i Mi'radžom

Nakon što je Muhammed alejhiselam obznanio svoje neobično putovanje (Isra i miradž), mnogi su se tome ismijavali i još vise napadali poslanika, osim onih iskrenih vjernika među kojima prednjači svakako Ebu Bekr koji je zbog toga I nazvan EsSiddik- Iskreni.

Ebu Hurejre navodi da je u vezi s tim provokacijama Allahov poslanik, a.s, rekao:

«Kada sam bio u hidžri (polukrugu) uz Kabu, sjećam se da su me Kurejšije ispitivale o mom noćnom putovanju. Pitali su me o detaljima Bejtul-makdisa (džamiji u Jerusalimu), u koje nisam bio siguran, pa sam se izuzetno zabrinuo, kao nikad ranije. Ali, Allah mi ga je predstavio tako da sam gledao u njega. Ništa me nisu upitali, a da ih o tome detaljno nisam izvijestio.)

Što se tiče vjernika, koji su već bili čvrsto i iskreno u islamu, oni su bez sumnje prihvatili istinu od Allahovog poslanika.

Poslanik se bojao reakcije svoga naroda kome je odgovarao na njihova pitanja, dao sve od sebe i uz Allahovu pomoć uvjerio ih da je Isra i Miradž od Allaha mudžiza i nešto što dokazuje njegovo poslanstvo.

Naš namaz koji svakodnevno obavljamo je dokaz naše poniznosti i pokornosti Allahu džellešanuhu, koji nagrađuje dodatnom snagom na ovome svijetu i svakako neizmjernom nagradom na budućem svijetu.

Mi namazom dosežemo nama moguće blizine Uzvišenom Allahu, koji nam uklanja koprene s očiju da bi smo i mi sa namazom  vidjeli mnogo više nego li vidimo, kao što je to doživio poslanik na miradžu.

Učeći Ettehijjatu i salavate u namazu zaslužujemo od Allaha selam i mir koji Allah daje svim dobrim robovima i izgovarajući šehadet utvrđujemo svoj pravi put onako kako je poslanik nakon miradža bio još čvršći i sigurniji u svome pozivu u Islam.

Muhammed, a.s., je na Miradžu razgovarao s Uzvišenim Allahom bez posrednika, pa je i naš namaz stalna veza i razgovor sa Allahom koji nas vodi i upućuje pravim putem.

Povodom Lejletul-miradža klanja se posebna nafila namaz. Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.

Nakon namaza prouči se:

– “Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” (stotinu puta),

– istigfar (estagfirullahi stotinu puta) i

– Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed (stotinu puta),

Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dž.š.

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacije-namaza, a prije nego što se klanja vitr-namaz. Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći.

Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi'radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi.

Rabbi jessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hajr. Amin!

Bože, olahkšaj, a ne otežaj, Bože, zavrsi s dobrim. Amin!

Mubarek Lejletul-Mi'radž Olsun!