Džematske aktivnosti

Obavijest o dolasku u džamiju

OBAVIJEST:

 

Poštovane džematlije,

 Nova pravila o pandemiji Covid -19

 koje je donijela vlada SR Njemačke i NRW pokrajina

obavezuju nas na dodatne mjere opreznosti.

 

Ovim putem vas obavještavamo o slijedećim mjerama:

–  Posjetioci džamije su obavezni nositi *FFP2* masku ili hiruršku masku.

  • Džuma namaz se klanja po takvimu (sada je u 12:50)
  • Broj prisutnih je ograničen prema označenim mjestima u džamiji. Ako se popuni broj mjesta u džamiji, klanjat će se druga džuma nakon 40 minuta.
  • Druga džuma namaz se klanja u 13:30, (ako bude  potrebno)
  • Kao i do sada obavezan upis svih prisutnih na listu i tepih za klanjanje.

*TREBAMO POŠTOVATI  PRAVILA  I  UPUTSTVA  DA BI SAČUVALI  SEBE  I  DRUGE.*

*BUDIMO ODGOVORNI DA BI NAM I NAMAZ BIO PRIMLJEN*

Džematski odbor