Nastanak džemata Duisburg

U ovome dijelu grada Duisburga živio je veliki broj muslimana koji se poznavao već godinama i koji je osjetio potrebu formiranja džemata i iznajmljivanja prostorija za džamiju. Ovaj džemat je u početku bio punkt džemata Essen i tada je brojao 23 člana.
Ideja o formiranju džemata pojavila se krajem 1986.godine da bi 23. februara 1987.godine bio potpisan ugovor za prostorije u ulici Friedrich-Engels br.27, a potpisao ga je Ramić Hasib koji je zajedno sa Habibović Safetom i Brčaninović Omerom bio incijator formiranja ovoga džemata.

Prvi inicijativni sastanak se održao 28.03.1987. na kome se raspravljalo o radu i registraciji džemata i dolasku imama iz tadašnje Jugoslavije.Tada je izabran i prvi odbor.

Kada je došao prvi imam Ramiz ef. Memiš džemat je brojao 45 članova koji su plaćali najmanje 20 DM, a mnogi su plaćali i više i po nekoliko godina kasnije.

Otvorenje ovih prostorija je bilo 26.04.1987. a džamiju je otvorila Husejić Begza, koja je tom prilikom darovala 1500 DM.

Prvi mjeseci postojanja džemata korišteni su u upoznavanju džematlija međusobno, u organizovanju mektebske nastave, u zajedničkom klanjanju namaza u džamiji i poučavanju islamskim propisima i dužnostima. Broj članova je brzo rastao zahvaljujući svakako članovima odbora i prvim džematlijama koji su svojim primjerom pokazali da je džamija potrebna muslimanima. Prostorije su za ramazan već bile popunjene klanjačima pa su bile potrebne olakšice u prostoru koji nijebio ni uslovan a ni prostran, ali je ipak bio drag tadašnjim džematlijama i njihovim porodicama.

U prvom odboru prilikom formiranja džemata bili su:

Habibović Safet – predsjednik džemata
Kasumović Mustafa- podpredsjednik džemata
Ramić Hasib – sekretar džemata
Brčaninović Omer – zamjenik sekretara džemata
Hodžić Nihad – blagajnik džemata
Đuzić Hajrudin – blagajnik džemata
KarabegEkrem- član odbora
KičinAgan- član odbora
Cerić Sead – član odbora

Članovi džemata

Ovaj džemat je imao 160 članova kada je kupljena sadašnja zgrada, da bi broj članova dostizao do 400 u ‘95 i ‘96 godini kada je bio veliki broj muhadžira ovdje, a posljednjih godina ovaj džemat broji od 250 do 300 članova.

U Duisburgu i okolini nalazi se veliki broj muslimana iz naših krajeva, prema našoj procjeni najmanje 6 do 7 hiljada osoba, koji uglavnom dolaze iz Bosne i Hercegovine i iz Sandžaka. Ako se uzmu u obzir članovi džemata, koji plaćaju članarinu za džemat i pomnoži sa prosječnim brojem osoba po domaćinstvu od 3 do 4 člana, možemo računati da je za džemat vezano oko 700 do 800 osoba što odgovara 10 procenata od ukupnog broja muslimana iz naših krajeva. Naši muslimani koji su došli iz raznih krajeva donijeli su razne običaje, pa tako i običaje u pogledu plaćanja redovne članarine ili vazife za džemat. Mnogi sinovi godinama rade, ali nisu članovi džemata iako su oženjeni i žive odvojeno od svojih roditelja, dok su od nekih džematlija sinovi i zetovi članovi od kada su počeli raditi ili od kada su osnovali bračnu zajednicu. Svaki musliman treba znati da će na Sudnjem danu svaka osoba odgovarati kako je zaradila imetak i novac i u što je potrošila svoj imetak i novac. Najveći gubitak za naše muslimane a i za naš džemat je da odlaskom nekih džematlija zauvijek, u Bosnu ili na drugi svijet prestane i svaki kontakt njihove porodice sa džematom, jer ih niko ne naslijedi u pogledu plaćanja, a niti u pogledu dolaska u džamiju. Ovakvim postupkom mnogi će snositi krivicu ako njihovi potomci jednoga dana zaborave odakle dolaze i kome pripadaju, i nađu se jednoga dana u crkvi ili nekoj drugoj zajednici.

Članovi džematskog odbora

U ovome dvadesetogodišnjem periodu postojanja i rada džemata dobar broj džematlija je bio aktivan kroz rad džematskog odbora, u čemu svakako želimo istaknuti predsjednike, sekretare i blagajnike džemata, kao i sve one koji su duže bili članovi odbora i time nosili teret rada i uspjeha džemata. Članovi odbora su uvijek bili prvi koji su podržavali džematske akcije, bilo to novčano ili svojim radom i time davali primjer drugim članovima džemata. I ova monografija koju izdaje džemat dobar dio finansira sadašnji odbor džemata. Imajući u vidu sve poteškoće rada sa ljudima, nadamo se da će Uzvišeni Allah nagraditi svakog člana odbora za njegov uloženi trud u očuvanju i jačanju našega džemata.

Predsjednici džemata u periodu od 01.04.1987 godine

1.Habibović Safet- predsjednik džemata od početka do septembra 1987.
2.Hodžić Ahmet – predsjednik džemata u periodu 1987-92. Godine.
3.Šabić Muhamed – predsjednik džemata od 1992-93. god.
4.Fejzović Nurija – predsjednik džemata od 1993. do 1996. god.
5.Mušić Hasan – od 1996.god. predsjednik džemata.

Članovi džematskog odbora ( 2011 godina):

1.Memiš Ramiz – Imam džemata
2.Mušić Hasan – predsjednik džemata
3.Numanović Suljo – podpredsjednik džemata
4.Serhatlić Dženan – sekretar džemata
5.Murtić Enver – blagajnik džemata
6.Mulalić Šefik – zamjenik blagajnika
7.Aličić Suvad – član odbora
8.Vejzović Suvad – član odbora
9.Brčaninović Hajrudin – član odbora
10.Srebrić Sabir – član odbora
11.Čolaković Šerif- član odbora
12.Hadžić Faruk- član odbora

Ostali članovi odbora u različitim periodima postojanja i rada džemata:

1.Alić Edin -član
2.Brčaninović Omer-član
3.Cerić Sead -član
4.Ćosić hadži Sulejman-član
5.Čalaković Muamer-član
6.Droce Meho -član
7.Đuzić Hajrudin- blagajnik
8.Đuzić Fahrudin -član
9.Grgić Muhamed -član
10.Habibović Mirsad –sekretar
11.Hadrović Bahrija – član
12.Hodžić Nihad- član
13.Hukić Damir-član
14.Ibrahimi Salili – član
15.Jusufagić Samir – član
16.Kadrić Hazbo – član
17.Kadrić Husno – član
18.Karabeg Ekrem – član
19.Kasumović Mustafa- član
20.Kičin Agan – član
21.Makić Feho – član
22.Maksumić Adis
23.Mašović Ramo – član
24.Mavrić h.Mahmut – član
25.Ramić Hasib – sekretar
26.Rašljanin h. Mehmed – član
27.Rojo Abdulah – član
28.Sali h. Nasuti – član
29.Selmanović Šaćir – član
30.Šogolj Asim – član.
31.Starčević Edin- član
32.Zolj Ibrahim – član

Kupovina zgrade i renoviranje džamije

Ideja o formiranju fonda za kupovinu zgrade potekla je od hadži Hasiba Ramića i Muhameda Šabića koji je tada na samom početku dao 3000 DM, kada su drugi počinjali sa 100 ili 50 DM.
U 90-toj i 91-oj godini fond za kupovinu zgrade je zaživio i u početku 92-godine ova ideja se i ostvarila kada je kupljena ova zgrada u Ziethenstr.49, u maju 1992.god.
U toku sakupljanja pomoći za Bosnu i Hercegovinu teklo je uporedo i renoviranje ovog prostora od kraja 92.godine do kraja 95.godine. Kupovina i renoviranje je koštalo oko 600 000 DM. U prilozima za kupovinu i renoviranje učestvovalo je 440 osoba iz našeg džemata i drugih okolnih džemata, među kojima su se najviše isticali članovi džematskog i građevinskog odbora koji su dali od 3000 do 27 000 DM, koliko je dao hadži Hasan Mušić.
U toku radova u džamiji su se održavali mjesečni sastanci džematskog i građevinskog odbora kada su se obično sakupljali prilozi za daljnji rad. Otvorenje ovih prostorijaja bilo je 17.09.1995.godine gdje je bilo prisutno prema našoj procjeni oko 5000 osoba.
Džamiju je otvorio hadži Hasan Mušić prema odluci odbora za svoje zasluge u izgradnji i davanju za džamiju, a uz prisustvo zamjenika reisul uleme hfz. Ismeta Spahića i predsjednika Sabora prof. Hilme Neimarlije. Uoči otvorenja u subotu navečer održan je mevlud na kojem su učešće uzeli imami iz susjednih džemata kao i gosti iz Bosne i Hercegovine: tadašnji zenički muftija hfz. Halil Mekić, Mehmed ef Delić, Salih ef Arslanović i Asim ef. Muslija. Na otvorenje džamije došli su mnoge džematlije iz drugih bližih i udaljenijih džemata sa svojim imamima.
Nakon lijepog i nadahnutog vaza hfz. Ismet ef. Spahića i predstavnika grada Duisburga i drugih organizacija ezan se zaorio sa bine koja je tada napravljena ispred džamije u dvorištu a koji je proučio Mehmed ef. Delić.