Mekteb

Mektebska nastava 2022/23 godina

Subota od 11 do 12:30 – prva i druga grupa

od 12 do 14 sati treća grupa (Kur`an)

Nedjelja od 10 do 11:30 – prva grupa

od 11 do 12:30 – druga grupa

od 12 do 14 sati treća grupa (Kur`an)