Imam

Ramiz Memiš je rođen 02.04.1959 godine u Hemićima kod Donjeg Vakufa, od oca Đemila i majke Munire. Mekteb je pohađao u džamiji u Šeherdžiku u Oborcima pred Đemil ef. Omerdićem gdje je stekao prva znanja o vjeri i učenju Kur’ani kerima.

Osnovnu školu je završio 1973. god. u Oborcima i iste godine je primljen u Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu koju završava sa odličnim uspjehom 1978. godine.

Nakon završetka medrese radio je dva mjeseca u Zagrađu kod Mehurića-Medžlis Travnik, da bi u avgustu otišao na odsluženje vojnog roka u Požarevac i nakon odsluženja 1979-te upisuje se na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Uporedo sa studijem radio je honorarno prvu godinu u selu Sandžak pri medžlisu Donji Vakuf, a poslije toga dvije i pol godine 1980-82. u Koprivnici pri Medžlisu Kakanj. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je završio 1983. godine i iste godine u septembru diplomirao na temu “Učenje Imamija- Šiija“.

Nakon završetka posljednje godine predavanja na fakultetu zaposlio se od maja 1983. godine kao imam u Pruscu pri medžlisu Donji Vakuf gdje radi do maja 1986. godine.

Od maja do septembra 1986. g. bio je imam u Splitu kada je prvi put klanjana džuma i teravija u jednoj iznajmljenoj prostoriji.

Od septembra iste godine do polovine aprila 1987. godine bio je Imam u čaršijskoj džamiji u Velikoj Kladuši.

Poslije toga je došao u SR Njemačku i od 14.04.1987. godine radi neprekidno kao Imam u džematu Duisburg.