Džematske aktivnosti Hutbe

Dolazi nam Ramazan, mjesec milosti i oprosta i vaktija u pdf

Prvi dan posta je u ponedjeljak 11.03.2024, a prva teravija u nedjelju 10.03.2024 u 20:05 minuta.
Pred nama je častan mjesec, odabrani i veličanstveni period, u njemu Allah, s.v.t., povećava nagrade i darove, otvara vrata dobra svakome ko želi. Mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta.

Mjesec ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je prekriven milošću i oprostom. Njegov početak je milost, sredina oprost a kraj zaštita od vatre. Poznate su vijesti o njegovom dobru, a neprekidno se u njemu smjenjuju fadileti (dobro) koje on donosi sa sobom.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao Resul, s.a.v.s.: “Kada dođe ramazan otvore se vrata Dženneta, a zatvore vrata Džehennema i okuju se šejtani.” (Mutefekun alejhi). Zaista se džennetska vrata otvaraju zbog mnoštva dobrih djela koje čine Allahovi robovi a zatvaraju se vrata Džehenema zbog malo griješnika između onih koji vjeruju, a šejtani se sputavaju i okivaju, pa ne stižu tamo gdje stižu u ostalim mjesecima.

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao Poslanik, s.a.v.s.: “Dato je mom ummetu pet prednosti (karakteristika) u ramazanu, koje nisu date nijednom ummetu prije njega.

1. Zadah iz usta postača Allahu, s.v.t., je draži od mirisa miska;

2. Meleci mole za njegov oprost sve dok se ne iftari;

3. Svaki dan Allah ukrašava Džennet i govori: “Žure moji dobri robovi da odbace od sebe brigu, nevolju i bol, i dođu u teobe.”;

4. I okuju se šejtani, pa ne mogu stići gdje inače stižu (u svojim navođenjima na zlo);

5. I oprašta im se (postačima) u zadnjoj noći, na to je neko rekao: “O Allahov Poslaniče, je li ona Lejletul-kadr?” – “Ne! Ali nagrada se isplati radniku kada završi posao.” (Bilježe: Ahmed, Bezar, Bejheki i Ebu Šejh u Kitabi Sevab).

Ovih pet odlika je Allah, s.v.t., ostavio nama, odlikujući nas između ostalih naroda, dajući nam ih da upotpuni blagodat prema nama. A koliko je Allahovih blagodati i dobara prema nama: Allah Uzvišeni kaže: “Vi ste najbolji ummet koji se ikad pojavio, naređujete dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha”. (Ali Imran, 110.)

Prva odlika “Zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska.” (Bilježe ga Buhari i Muslim). Neuobičajeni miris od ostataka hrane ili praznoće želuca, je neprijatan miris i nepoželjan kod ljudi, ali kod Allaha je taj isti miris draži od mirisa miska, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, dž.š., i pokornosti Njemu. A sve što je produkt ibadeta Allahu, dž.š., i pokornosti Njemu je priznato kod Njega. Na hadždžu će Allah hvaliti melecima hodočasnike i reći: “Pogledajte ove moje robove, došli su prašnjavi i rašcupani.” (Bilježe Ahmed, Ibn Hiban – sahih)

Ta raščupanost je draga Allahu, dž.š., u ovom slučaju, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, d.š., i pokornosti Njemu.

Druga odlika: “Meleci mole za njihov oprost, sve dok se ne iftare.” Meleci su plemeniti robovi kod Allaha, dž.š., nisu Mu nepokorni u onom što im naredi i rade ono što im je naređeno. Oni su dostojni da im Allah, dž.š., usliša dove za postače i On im to objavi. I Allah, s.v.t., objavljuje melecima oprost postačima ovog ummeta, hvaleći ih i uzdižući njihov spomen izvještavajući o dobru njihova posta. Istigfar je traženje oprosta, a on je brisanje grijeha na ovom i onom svijetu i to je najveća potreba i najuzvišeniji cilj. Svi ljudi su grešnici, slijede prohtjeve i strasti i potrebni su Allahove milosti i oprosta.

Treća odlika: Allah, dž.š., svaki dan uređuje Džennet govoreći: “Žure moji dobri robovi da odbace brigu, nevolju i bol i dođu u teobe.” Allah, s.v.t., svaki dan uljepšava njegov Džennet, pripremljen za njegove robove, budeći u njima želju da se nastane u njemu, da odbace dunjalučku patnju i nesreće, čineći što više dobrih djela u kojima im je radost i na dunjaluku i na Ahiretu i prispjeće u kuću mira i kerameta.

Četvrta odlika: “Šejtani se okuju lancima i okovima, pa ne mogu stići tamo gdje žele do dobrih Allahovih robova.” (Buhari i Muslim) Ovo je od Allahove pomoći da porobi naše neprijatelje koji pozivaju svoju stranku da budu od stanovnika vatre. Zato nalazimo kod vjernika neuobičajeno veću želju za činjenjem dobra i izbjegavanjem zla u ovom mubarek mjesecu. A i kod onih koji se inače teško oslobađaju nekih grijeha primjetno je da neuobičajeno manje čine takve grijehe. Primjer za to je alkoholičar, koji iako ne posti, jedino u ramazanu u toku cijele godine ne proba alkohol. Očiti dokaz djelovanja šejtana, očitog čovjekovog neprijatelja, koji će ga napustiti kada mu pomoć bude potrebna u vatri džehennemskoj u koju ga je sam i doveo.

Peta odlika: “Allah, dž.š., oprašta Muhammedovom, s.a.v.s., ummetu u zadnjoj noći ovog mjeseca.” (Bejheki, Džabir i dr.). Uvjet da nam Allah putem ovog mubarek mjeseca oprosti naše grijehe je da se obavi sve ono čim nas je Allah obavezao u ovom časnom mjesecu od posta i bdijenja u ime Njega.

Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: “Post je štit (od vatre).” (Muttefekun ‘alejhi), zatim je o Ramazanu rekao i ovo:

1- “Ko isposti Ramazan kao vjernik, nadajući se sevabu i nagradi biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio.’ (Muttefekun `alejhi)

2- “Ko isposti ramazan, zatim posti još šest dana mjeseca Ševvala kao da je postio čitavu godinu.” (Muslim)

3- “Ko klanja teravih namaz, vjerujući i nadajući se sevabu i nagradi, biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio.” (Muttefekun ‘alejhi)

Nekoliko preporuka koji nam mogu pomoći u našim pripremama za ramazan su:

1. Dova Allahu dž.š. da ramazan dočekamo zdravi i čvrsti u našoj vjeri.Priča Enes,r.a: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u redžepu i ša`banu,i daj da dočekamo ramazan.”(Ahmed i Taberani)

2. Radost ovom posebnom gostu koji je na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata džehennema a otvaraju dženneta. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolaskom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata dženneta a zatvaraju vrata džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.”

3.Planiranjem unaprijed kako da provedemo ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice. Planirajmo da što više: Proučimo Kur'ana, klanjamo nafile namaza pored obaveznih, zikrimo, dovimo, udjeljujemo sadaku, kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima, čitamo islamsku literaturu.

4. Nijjet i namjera da provedemo ramazan u iskrenoj pokornosti Allahu, i u činjenju što više dobrih djela. Ima i osoba koje se za ramazan pripremaju više fizički, a manje psihički tj. duhovno. Pune se frižideri i zamrzivači raznim namirnicama kao da je ramazan mjesec jela i pića a ne mjesec posta.

5. Ramazan dočekati sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih. “I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.” (En Nur, 31)

6. Očistiti dušu i osvježiti naše znanje u vezi ramazana i ramazanskih propisa.

7. Pozivanje u našu vjeru istinskog tevhida. Pozivajmo i našu braću i sestre muslimane da prakticiraju post, da uče Kur'an, da klanjaju namaz, daju zekat, sadekatul-fitr itd. U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: “Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga.” (Muttefekun alejhi)

8. Dočekati ramazan sa novom stranicom u našem životu: sa tevbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Muhammeda a.s., sa dobročinstvom prema našim roditeljima, famliji i siromašnima, te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.

9. Družiti se međusobno, jedni druge na iftare pozivati, jer onaj ko nahrani postača ima nagradu tog postača a i svoju nagradu ako je i on postač.

10. Napraviti plan naših dnevnih aktivnosti, od ustajanja na sehur pa do lijeganja u postelju. U plan obavezno uvesti učenje Kur'ana, klanjanje namaza u džematu, klanjanje teravije u džematu, dijeljenje sadake, čitanje vjerske literature i što je moguće manje besposlica.

Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za slijedeći dolazak. Očistimo naša srca koja su zaprljana svakodnevnim grijesima jer nam dolazi dragi gost. Allahu naš, probudi nas iz sna i nemara, i primi nas u društvo bogobojaznih, uputi nas na činjenje dobra, oprosti nama i našim roditeljima, svim muslimanima i muslimankama i pomozi nam da nam ovaj mjesec bude mjesec dobra i lijepih djela. Amin.

Ramazanska vaktija 2024 -1