Članovi džematskog odbora

Sadašnji članovi džematskog odbora:

1. Memiš Ramiz – Imam džemata
2. Aličić Suvad – predsjednik džemata
3. Bukvić Nijaz – podpredsjednik džemata
4. Šarić Nezir – sekretar džemata
5. Habibović Šaban – blagajnik džemata
6. Čolaković Šerif- član odbora
7. Droce Meho- član odbora
8. Fazljija Ejup – član odbora
9. Habibović Sead – član odbora
10. Hadžić Faruk – član odbora
11. Kurtagić Nijaz – član odbora
12. Memiš Muhamed – član odbora
13. Mulalić Šefik – član odbora
14. Muminović Amir – član odbora
15. Numanović Suljo – član odbora
16. Srebrić Sabir – član odbora