Džematske aktivnosti

Kalendar za članove džemata

Obavještavamo redovne članove našega džemata da su kalendari 2021 g. došli i mogu se dobiti u džamiji besplatno.