Džematske aktivnosti

Kalendar 2020- poklon članovima džemata

Svim članovima džemata Duisburg poklanjamo kalendare 2020 g., sa vaktijom i malim poklonom kratkih sura.
Molimo redovne članove da dođu preuzeti svoj poklon.